Gmail Yahoo Outlook Google
Contact Us >> Tel. 02-735-0775 Mobile : 087-717-7716 Thai English
       

     
|
|
|
|
|
|
|
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

Automation Programming
(PLC,HMI,Touch Screen,
SCADA)

 

Preventive Maintenane
Automation system

 

ประกอบตู้ไฟฟ้า,MCC,MDB

 
     
 
Hotline
 
 

  08 7717 7716  
 
รับปรึกษาทุกปัญหา
เกี่ยวกับ PLC , HMI , SCADA
และระบบควบคุมอัตโนมัติ
งานอุตสาหกรรม
 
     
 
Visitors Counter
 
 

 
     
Catalog
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Wellcome to Thaitech Automation Co.,Ltd.
Our Blogs :
 
Aboult Us
 
ความเป็นมาของบริษัท (Company Profile)

 

 

บริษัท ไทยเทค ออโตเมชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นส่วนทางไฟฟ้าของ เครื่องจักร เครื่องมือวัด ระบบนิวแมติกส์ รวมถึงอุปกรณต่างๆเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ
พร้อมทั้งให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักร พัฒนาโปรแกรม PLC , SCADA , Touch Screen สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการ (Products and Service)
 

นโยบายด้านสินค้าและบริการ (Products and Service) เรามุ่งเน้นถึงคุณภาพสินค้าและบริการเป็นประการแรก โดยยึดหลัก "สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเหมือนเราเป็นผู้ใช้งานเอง" นอกจากนี้ยังเน้นการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและบริการหลังการขายที่รวดเร็ว

 
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ (Vision)

 

 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมการจำหน่ายสินค้าด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและบริการงานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC, SCADA อย่างครบวงจร

ผลงานอ้างอิง (Project Reference)


1.โครงการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัต (ภาพตัวอย่าง)

หลักการทำงาน : RTU (หน่วยควบคุมระยะไกล) อ่านค่าข้อมูลสภาพอากาศจากเครื่องมือวัด (ต่างจังหวัด) และส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS ไปยัง Computer Server ที่สถานีหลัก ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) เพื่อบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม SCADA โดยเครื่อง Computer ลูกข่ายสามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real time ผ่าน Internet ได

2.โครงการเรียกดูระบบบันทึกและแสดงผล SCADA ระยะไกลผ่านเครือข่ายในโรงงาน

หลักการทำงาน : เนื่องจากในโรงงานที่มีส่วนการผลิตกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งในแต่ละแห่งจะมี Controller หรือระบบ SCADA สำหรับควบคุมและแสดงผลกระบวนการผลิตของส่วนงานนั้นซึ่งในการวางแผนการผลิตและบริหารงานจะต้องทราบ ข้อมูลการผลิตและการขอข้อมูลจากส่วนงานนั้นๆ อาจไม่สะดวกหรือได้ข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วน ซึ่งระบบบันทึก และแสดงผล SCADA ระยะไกลผ่านเครือข่ายจะช่วยดึงข้อมูล จากทุกส่วนงานต่างๆ มาที่ Computer Server ส่วนกลาง เพื่อบันทึกและแสดงผลโดยเครื่องลูกข่าย สามารถเรียกดูผ่านเครือข่ายของโรงงานได้เหมือนกับไปดูที่ส่วนงานนั้นๆ

3.เขียนโปรแกรมระบบ SCADA ให้กับโรงงานงานอุตสาหกรรมต่างๆ

- โรงงานผลิตกลูโคส,มอลโตเด็กตริน >> กระบวนการผลิตกลูโคสและมอลโตเด็กตริน
- โรงงานการผลิตแป้งมัน >> กระบวนการผลิตแป้งมัน,ปรับปรังการสลัดน้ำแป้ง
- โรงงานผลิตน้ำดื่ม,น้ำแร่ >>กระบวนการผลิตน้ำแร่,การล้างและฆ่าเชื้อ (CIP & Sanitize)
- โรงงานน้ำอัดลม >>กระบวนการล้าง (CIP)
- โรงไฟฟ้า >> ระบบควบคุมสายพานลำเลียงถ่านหิน , ระบบควบคุมคลังอะไหล
- ฯลฯ

4.งานระบบควบคุมอัตโนมัติและอื่นๆ

- ระบบส่งข้อมูลจากเครื่องมือวัดผ่าน Fiber Optic
- ระบบควบคุมไฮโดรลิค
- ฯลฯ

 

 
 
 
 

Tagname : จำหน่าย ขาย จัดหา อุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical โรงงานอุตสาหกรรม บริการ ซ่อม ปรับปรุง ระบบ พีแอลซี จอ ทัช สกรีน เอชเอ็มไอ สกาดา PLC
Touch Screen HMI SCADA ระบบควมคุมอัตโนมัติ Automatic control system Automation ตู้ไฟฟ้าควบคุม Control Cabinet Instruments Controller
Display Temparature Flow Pressure Level Transmitter Indicator rtd pt100 UPS Invertor Drive Motor Nameplate เนมเพลท ทำ ผลิต สั่ง ด่วน

Copyright ©2011 All Right reserved

บริษัท ไทยเทค ออโตเมชั่น จำกัด (Thaitech Automation Co.,Ltd.)
66 ซอย รามคำแหง 60 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2735 0775,08 7717 7716 แฟกซ์. 0 2374 1400
Email : thaitech.automation@yahoo.com , thaitech.automation@gmail.com
Website: www.thaitech-automation.com